mmeegroup.cz

Jsme součástí vašeho růstu


Projektové řízení


K čemu slouží projektové řízení?

  1. Definuje plán a organizuje chaos - projekty jsou přirozeně chaotické. Primární funkcí projektového řízení je organizace a plánování projektů, které tento chaos zkrotí. Jasná cesta mapovaná od začátku do konce zajišťuje, že výsledek splňuje cíle projektu.

  2. Stanoví harmonogram a plán - Bez harmonogramu má projekt vyšší pravděpodobnost zpoždění a překročení nákladů. Strategický plán je klíčem k úspěšnému projektu.

  3. Prosazuje a podporuje týmovou práci - projekt spojuje lidi, aby sdíleli nápady a poskytovali inspiraci. Spolupráce je základním kamenem efektivního plánování a řízení projektů.

  4. Maximalizuje zdroje - Zdroje, ať už finanční nebo lidské, jsou drahé. Prosazováním disciplín řízení projektů, jako je sledování projektů a řízení rizik, jsou všechny zdroje využívány efektivně a ekonomicky.

  5. Spravuje integraci - Projekty se nedějí ve vakuu. Musí být integrovány do podnikových procesů, systémů a organizací.

  6. Náklady na kontrolu - některé projekty mohou stát značné množství peněz, takže rozpočet je nezbytný. Používání strategií projektového řízení výrazně snižuje riziko překročení rozpočtu.

  7. Spravuje změny - projekty se vždy odehrávají v prostředí, ve kterém není nic jiného než změna. Správa změn je složitý a skličující úkol. Řízení projektů řídí změny.

  8. Řízení kvality - Kvalita je hodnota toho, co produkujete. Řízení projektu identifikuje, řídí a kontroluje kvalitu. Výsledkem je vysoce kvalitní produkt nebo služba a spokojený klient.

  9. Zachovává a používá znalosti - projekty generují znalosti nebo by alespoň měly. Znalosti představují významný přínos pro většinu podniků.

  10. Poučení z neúspěchu - některé projekty nehledě na správné řízení selhávají. Pokud se tak stane, je důležité se z procesu poučit. Vedení projektu zajišťuje, že si bereme ponaučení z úspěchu a ještě více z neúspěchu projektu.

Chcete více informací?