mmeegroup.cz

Jsme součástí vašeho růstu


Účetnictví


Nabízíme vám a vašim klientům kompletní servis vedení účetnictví.

Na vaši žádost pro vás připravíme individuální nabídku.

Účetnictví

 Komplexní servis pro podnikatele v oblasti ekonomického, daňového a účetního segmentu

 

S čím vám pomůžeme

 • Umíme více než jen zaúčtovat doklad a zpracovat povinné výkazy určené zákonem.  Pro podnikatele, kteří chtějí své podnikání mít pod kontrolou, společnost dále rozvíjet a přizpůsobit se novým trendům, umíme zajistit kompletní servis. Umíme pracovat plně v on-line režimu. 

 • Naše účetní jsou zároveň ekonomové

 • Přímé napojení na finanční poradce, projektové managery, daňové poradce právníky a personalisty

 • Zajistíme kompletní servis pro podnikatele (optimalizace nákladů, nastavení procesů řízení a rozvoje, zavedení kontrolního mechanismu pro majitele společností, personální audit včetně optimalizace nákladů a nastavení bonusových programů pro motivaci zaměstnanců

 • Emise dluhopisů

 • Nastavení procesů AML, GDPR, implementace CRM

 

Poskytované služby:

 • vedení a zpracování podvojného účetnictví pro právnické osoby

 • efektivní plnění všech účetních povinností podnikatele

 • daňové poradenství a daňová optimalizace

 • ekonomické analýzy a výkazy

 • zastupování před úřady(FÚ, ČSSZ, zdravotní pojišťovny a další)

 • zpracování daňových přiznání k dani z příjmu, DPH, silniční dani, srážkové dani apod.

 • mzdy, odměny, mzdová a personální agenda, odměny statutárních orgánů společností, pracovní cesty a benefity zaměstnanců

 • zpracování a odeslání kontrolního hlášení

 • externí audit, interní audit, příprava společnosti na vstup investora

 • Emise nových dluhopisů, evidence vydaných dluhopisů

 • profesionální správa majetku  (prostá správa, správa svěřenských fondů, wealth management)

 • daňová optimalizace, nastavení procesu řízení, revize nákladů a možnosti zvýšení efektivnosti

 • specializované účetnictví – subjekty pod dozorem ČNB, emitenti dluhopisů, správci majetku, alternativní investiční fondy dle §15 ZISIF

 • účetnictví s mezinárodním prvkem - konverze měn, VAT, VIES

 • vedenídaňové evidence

 • účetnictví neziskových organizací

 

Manažer divize Účetnictví: Petra Bukovanská

Během své praxe se aktivně věnuji řadě školení a neustálému vzdělávání.

V roce 2016 jsem složila zkoušky v certifikovaném kurzu v oblasti „daňový specialista“.

Umíme nabídnout standartní „konzervativní“ přístup, kdy dochází k fyzickému předávání dokladů, ale také moderní on-line účetnictví, které se stává stále více oblíbeným, formou on-line komunikace a elektronického sdílení dokladů.

Dále Vaše doklady budou zpracovávat účetní Petra Riedlová, Bára Kočí a Petra Kačeříková

 

Chcete více informací?