mmeegroup.cz

Jsme součástí vašeho růstu


Daňové posouzení kryptoměn dle vyjádření GFŘ


23.06.2022

Generální finanční ředitelství vydalo daňové posouzení k transakcím s kryptoměnami. Toto posouzení bylo aktualizováno z důvodu zvýšeného užívání kryptoměn daňovými subjekty.

Generální finanční ředitelství vydalo daňové posouzení k transakcím s kryptoměnami. Toto posouzení bylo aktualizováno z důvodu zvýšeného užívání kryptoměn daňovými subjekty.

Na kryptoměny je nutné pohlížet z více úhlů. Z pohledu daně z přidané hodnoty a daně z příjmů. Kryptoměny jako takové nejsou považovány za běžné platidlo. Z pohledu českého soukromého práva jsou považovány za věc nehmotnou, movitou a zastupitelnou.

Toto posouzení je po dlouhé době obsáhlejší a je v něm přesně specifikovaný pohled na kryptoměny z různých daňových ohledů.

Určitě je vhodné si připomenout některé základní skutečnosti, kterým je vhodné věnovat pozornost.

  • Dle tohoto posouzení je definovaná těžba kryptoměny. Zjednodušeně lze říci, že tato těžba, uskutečňovaná pro své účely, není předmětem daně z DPH. Plátce tedy nemá nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění. Lze tedy říci, že náklady na pořízení vybavení na těžbu popř. jiné náklady nelze použít na nárok odpočet daně.
  • V případě, že osoba povinná k dani uskutečňuje pouze těžbu – i kdyby tuto kryptoměnu následně směnila za zákonné platidlo, nestane se plátcem DPH dle §6 ZDPH.
  • Pozor však, pokud osoba povinná k dani své vybavení na těžbu kryptoměny pronajme. V tomto případě se k tomuto plnění přihlíží jako na službu za úplatu a tento pronájem se uvádí v daňovém přiznání k DPH.
  • Místo plnění při poskytování nájmu/služby vybavení k těžbě kryptoměn osobě povinné k dani, je považováno standartně dle §9 odst. 1 ZDPH a místem plnění se tak stává místo, kde má tato osoba sídlo. V případě, že je tato služba poskytnuta provozovně osoby povinné k dani, která se nachází v jiném místě, než je její sídlo, místem plnění se pak stává místo, kde je provozovna umístěna.
  • Plátcem se osoba povinná k dani stane v případě, že obrat při poskytování nájmu přesáhne 1.000.000,-Kč, za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, viz. § 6 ZDPH.
  • Obchodování s kryptoměnami je podle §51 ZDPH – Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně a §54 - Finanční činnosti, osvobozena od daně bez nároku na odpočet. Pozor, obchodování s kryptoměnou, které je osvobozeno od daně bez nároku na odpočet, vstupuje do obratu za podmínek dle §4a ZDPH.
  • Nákup a prodej zboží/služeb za kryptoměnu je z daňového hlediska považováno jako na nákup a prodej věci. Zdaňuje se jako příjem ze směny za jinou věc – vzájemná směna ve zdaňovacím období, ve kterém bylo příjmu dosaženo.
  • Směna za FIAT měnu není považováno z pohledu daně z příjmů za směnárenskou činnost a příjem z prodeje podléhá zdanění jako příjem z prodeje nehmotné movité věci tj. zásob. Jako daňově uznatelný náklad se uplatní hodnota kryptoměny zachycená v účetnictví – např. pořizovací cena při pořízení úplatně. Nákup kryptoměny je v účetnictví zaúčtován jako nákup zásoby.
  • Zařazení příjmů z kryptoměn lze zařadit pod §7, §9 nebo §10 zákona o dani z příjmů.

Podrobné informace naleznete přímo na stránkách GFŘ zde: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2022/informace-gfr-k-danovemu-posouzeni.


Další články

18.03.2022

Hrozí alternativním fondům dle § 15 ZISIF zánik?

Česká národní banka (ČNB) na začátku ledna 2022 vydala „Upozornění na časté nedostatky při výkonu činnosti“, ze kterého plynou nejčastější nedostatky, které…

15.07.2021

Proč chcete mít virtuální asistentku? Na co je dobrá?

Během růstového období vašeho podnikání pravděpodobně dospějete do bodu, kdy si uvědomíte, že už nedokážete plnohodnotně zvládat všechny úkoly potřebné k hladk…

25.02.2021

Jak získat druhou hypotéku a jde to vůbec?

Získali jste hypotéku, kterou nyní splácíte, a potřebujete si vzít další? Byť se může celá situace na první pohled jevit zapeklitě, nemusí to být při splněn…