mmeegroup.cz

Jsme součástí vašeho růstu


Dohoda o provedení práce od 1.7. 2024 v ČR jinak ...


24.06.2024

Michaela Studnička Skálová

Jaké jsou letos změny pro zaměstnance, kteří mají se svým zaměstnavatelem uzavřenou dohodu o provedení Práce? Od 1.7. 2024 dochází v České republice k několika významným změnám týkajícím se dohod o provedení práce (DPP)

Novinky v DPP od 1.7.2024

 1. Limity pro odvody na pojištění:
  • Pokud má zaměstnanec DPP pouze u jednoho zaměstnavatele a jeho měsíční příjem přesáhne 25 % průměrné měsíční mzdy (tj. 10 500 Kč pro rok 2024), vzniká povinnost odvést sociální pojištění (24,8 % ze mzdy) a zdravotní pojištění (9 % ze mzdy hradí zaměstnavatel a 4,5 % zaměstnanec).
  • Pokud má zaměstnanec DPP u více zaměstnavatelů a jeho celkový příjem z těchto dohod přesáhne 40 % průměrné měsíční mzdy (tj. 17 500 Kč pro rok 2024), také vzniká povinnost odvést sociální a zdravotní pojištění.
 2. Registrace dohod:
  • Nově je povinnost všechny dohody o provedení práce registrovat na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Zaměstnavatelé musí hlásit uzavření DPP do 8 dní od nástupu zaměstnance.
  • Zaměstnavatelé také musí poskytovat informace o výdělku zaměstnanců na DPP Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) či ČSSZ do 20. dne následujícího měsíce​ (Inform.cz)​​ (e15.cz)​.
 3. Nemocenské pojištění:
  • Účast na nemocenském pojištění vzniká pouze, pokud měsíční výdělek z DPP přesáhne stanovené limity. Pokud zaměstnanec dosáhne těchto limitů, vzniká mu nárok na náhradu mzdy při pracovní neschopnosti a od 15. dne nemoci i na nemocenské dávky​ (Mesec)​.
 4. Možnost přechodu na pracovní poměr:
  • Zaměstnanec na DPP může po 180 dnech písemně požádat o převedení na pracovní poměr, pokud jeho smlouva trvá alespoň 12 měsíců a odpracoval minimálně 180 dní v uplynulém roce. Zaměstnavatel musí na žádost odpovědět do jednoho měsíce​ (e15.cz)​.
 5. Další povinnosti:
  • Zaměstnavatelé musí zjišťovat, zda zaměstnanec nemá DPP ještě u jiného zaměstnavatele. Pokud zaměstnanec zatají další dohody, bude sám odpovědný za placení pojistného​ (e15.cz)​.

Tyto změny jsou důležité jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele, aby se vyhnuli sankcím a správně plnili své povinnosti podle nových pravidel.

Michaela Studnička Skálová


Další články

20.12.2023

Michaela Studnička Skálová

Změny ve zdanění DPP v roce 2024

Dohoda o provedení práce musí být jako smluvní vztah mezi zaměstnancem a 

20.12.2023

Michaela Studnička Skálová

Krásné Vánoce

Přejeme všem klidné prožití vánočních svátků.  Hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchu v příštím roce. Těšíme se na…

23.06.2022

Daňové posouzení kryptoměn dle vyjádření GFŘ

Generální finanční ředitelství vydalo daňové posouzení k transakcím s kryptoměnami. Toto posouzení bylo aktualizováno z důvodu zvýšen…