mmeegroup.cz

Jsme součástí vašeho růstu


Změny ve zdanění DPP v roce 2024


20.12.2023

Michaela Studnička Skálová

Rok 2024 přinese řadu změn pro pracovníky na dohody (DPČ, DPP). Co vše se změní od ledna 2024? A co až od července 2024? Jaké změny se udály již v roce 2023?

Dohoda o provedení práce musí být jako smluvní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena písemně. Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být dle § 75 zákoníku práce větší než 300 hodin v kalendářním roce pro jednoho zaměstnavatele.

Pro odvod sociálního a zdravotního pojištění platí v případě DPP jednoduché pravidlo, že do výdělku 10 000 Kč za měsíc neodvádí odvody zaměstnanec ani zaměstnavatel. Pro výpočet daně z příjmů je důležitý především fakt, jestli zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani a zda uplatňuje právě u tohoto zaměstnavatele základní daňovou slevu na poplatníka.

Již od začátku října 2023 je účinná novela zákoníku práce, která nařizuje zaměstnavatelům určit předem rozvrh pro své zaměstnance na dohody. S písemným rozvrhem týdenní pracovní doby musí být pracovník na dohodu seznámen nejpozději 3 dny před jeho začátkem.

 Zaměstnavatelé také musí změny v rozvrhu pracovníkovi na dohodu oznámit 3 dny před uskutečněním změny. V rámci rozvrhu musí být dodržena ustanovení ohledně přestávek v práci, nepřetržitého denního i týdenního odpočinku, stejně jako úpravy noční či víkendové práce anebo pracovní pohotovosti.

Zaměstnavatelé musejí pracovní dobu pracovníků na dohody evidovat, případně předložit ke kontrole.

Zaměstnavatelé musí do 7 dnů od faktického zahájení výkonu práce na dohodu písemně informovat zaměstnance o popisu práce, místě výkonu práce, předpokládaném rozsahu pracovní doby, přestávkách v práci na jídlo a oddech, rozsahu minimálního denního i týdenního odpočinku atp.

Další podrobnosti k tomuto tématu naleznete zde: 

https://www.finance.cz/zpravy/finance/405249-zdaneni-privydelku-z-dohod-o-provedeni-prace/?fbclid=IwAR3gB6Yd2Xf4cvFtkaoreZ9NiA_ZFU_RsplgTd1P2JfmpgGAsiRuqZjd5X8

Michaela Studnička Skálová


Další články

20.12.2023

Michaela Studnička Skálová

Krásné Vánoce

Přejeme všem klidné prožití vánočních svátků.  Hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchu v příštím roce. Těšíme se na…

23.06.2022

Daňové posouzení kryptoměn dle vyjádření GFŘ

Generální finanční ředitelství vydalo daňové posouzení k transakcím s kryptoměnami. Toto posouzení bylo aktualizováno z důvodu zvýšen…

18.03.2022

Hrozí alternativním fondům dle § 15 ZISIF zánik?

Česká národní banka (ČNB) na začátku ledna 2022 vydala „Upozornění na časté nedostatky při výkonu činnosti“, ze kterého plynou nejčastější nedostatky, které…